Selasa, 11 Februari 2020

Beribadah di Antara Maghrib dan Isya.


Beribadah di Antara Maghrib dan Isya.

Di antara sunnah yang dituntut ialah, menghabiskan waktu di antara Maghrib dan isya dengan shalat. Itulah yang paling utama, atau gunakanlah waktu itu dengan membaca Al-Qur'an atau berdzikir kepada Allah swt. seperti bertasbih, bertahlil dan sebagainya.

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, berkata ia :

صلى النبى صلى الله عليه و سلم بين العشاءين ست ركعات

"Shollan-nabiyyu shallallaahu 'alaihi wasallama bainal-'isyaa'aini sitta roka'aatin.

Artinya : Pernah bersembahyang Rasulullah saww. antara Maghrib dan isya' akan enam roka'at. ". (HR. Ibnu Mandah dalam Asshahabah dan Ath-Thabarani dalam Al-Ausath dan Al-Ashyar)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarok di dalam Arroghoib dari riwayat Ibnu Munkadir bahwa Nabi Muhammad saww. bersabda :

من صلى بين المغرب و العشاء فانها من صلاة الاوابين

"Man sholla bainal-maghribi wal-isyaa'i fainnahaa min sholaatil-awwaabiina.

Artinya : Barangsiapa yang bersembahyang antara Maghrib dan Isya', maka sesungguhnya sembahyang tersebut dari pada sembahyang Awwabin (orang-orang yang taubat).".

Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumiddin bahwa hukum melakukannya adalah Sunnah Mu'akkadah artinya sunnah yang dikuatkan.
Adapun riwayat Ammar bin Yasir :

من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه و ان كانت مثل زبد البحر

"Man sholla ba'dal-maghribi sitta roka'aatin ghufirot lahu dzunuubuhu wa in kaanat mitsla zabadil-bahri.

Artinya : Barangsiapa yang bersembahyang sesudah Maghrib enam rokaat, diampunkanlah baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa-dosanya itu banyaknya seperti buih di lautan.".

Nabi Muhammad saww. bersabda :

من صلى بعد المغرب ست ركعات ﻻ يفصل بينهن بكلام عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة

"Man sholla ba'dal-maghribi sitta roka'aatin layafshilu bainahunna bikalaami 'adalna lahu 'ibaadatatsnatai 'asyrota sanatan.

Artinya : Barangsiapa shalat (awwabien) enam roka'at sesudah Maghrib, tidak diselingi antaranya dengan suatu pembicaraan, niscaya samalah pahalanya dengan ibadah duabelas tahun.".

Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad saww. bersabda :

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء ءدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة

"Man sholla ba'dal-maghribi sitta roka'aatin lam yatakallama fiimaa bainahunna bisuu-in 'adalna lahu bi'ibaadati tsintai 'asyarota sanatan.

Artinya : Barangsiapa yang sholat sesudah Maghrib enam roka'at dimana tidak berkata-kata ia di antaranya dengan kata-kata buruk, menyamailah sholat itu baginya dengan ibadah dua belas tahun.". (HR. At-Tirmidzi)

Diriwayatkan dari Aisyah ra. :

من صلى ما بين المغرب و العشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة

"Man sholla maa bainal-maghribi wal-'isyaa'i 'isyriina rok'atan banallaahu lahu baitan fil-jannati.

Artinya : Barang siapa sembahyang/sholat antara Maghrib dan Isya' sebanyak duapuluh roka'at, niscaya Allah buatkan untuknya sebuah rumah didalam surga.". (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Makhul berkata ia : Bersabda Rasulullah saww. :

من صلى ركعتين بعد المغرب رفعت صلاته فى عليين

"Man sholla rok'ataini ba'dal-maghribi rufi'at sholaatuhu fii 'illiyyina.

Artinya : Barangsiapa yang bersembahyang dua roka'at sesudah Maghrib diangkatlah sembahyangnya pada Illiyyin (suatu tempat yang mulia dilangit tinggi).". (HR. Ibnu Abi Syaikah dalam Al Mushonnaf)

Diriwayatkan dari Abu Bakar ra. dari Nabi Muhammad saww. :

من صلى المغرب و صلى بعدها ركعتين قبل ان يتكلم اسكنه الله حظيرة القدس فإن صلى اربعا كان كمن حج حجة بعد حجة فان صلى ستا غفر له ذنوب خمسين عاما

"Man shollal-maghriba wa sholla ba'dahaa rok'ataini qobla an yatakallama askanahullaahu hazhiirotal-qudsi fain sholla arba'an kaana kaman hajja hajjatan ba'da hajjatin fain sholla sittan ghufirolahu dzunuubuhu khomsiina 'aaman.

Artinya : Barangsiapa yang bersembahyang Maghrib dan ia sembangyang sesudahnya dua roka'at sebelum berkata-kata, niscaya Allah berikan kediaman baginya di dalam surga Hazhirotul Qudus, maka jika disembahyangkannya empat roka'at adalah ia seperti orang yang menunaikan satu ibadah haji sesudah satu ibadah haji, maka jika disembahyangkanya enam roka'at diampunkan baginya dosa limapuluh tahun.". (HR. Ibnu Syahin)

Tegasnya, waktu antara Maghrib dan Isya' adalah waktu yang paling utama dan mulia. Maka, wajar sekali jika kalian menggunakanya untuk memperbanyak amal ibadah dan ketaatan, dan meninggalkan pekerjaan yang sia-sia dan melalaikan.

Ada riwayat yang mengatakan makhruhnya tidur sebelum menunaikan shalat Isya'. Maka, hendaklah anda menjaga diri dari perkara itu, karena ia adalah adad kebiasaan orang-orang Yahudi.

Tersebut dalam sebuah hadits :

من نام قبل صلاة العشاء الاخرة فلا انام الله عينيه

“Man naama qobla sholaatil-'isyaa'il-aakhiroti falaa anaamallaahu 'ainaihi.

Artinya : Barangsiapa tidur sebelum menunaikan shalat Isya', semoga Allah tidak menidurkan matanya.”.

Al-'Allamah Assayyid Muhammad Al-Husaini Azzabidi ada mengatakan dalam Ittihafussadatil Muttaqin bisyarhi assrori Ihya Ulumiddin pada juz ke 3, halaman 371 sebagai berikut :

و قال مشائخنا السادة النقشبندية حفظ ما بين العشاءين من اهم المهمات

“Wa qoola masyaa-ikhunas-saadatun-naqtsabandiyyatu hifzhu maa bainal-isyaa'aini min ahammil-muhimmaati.

Artinya : Dan telah berkata para Masyaikh kami dari pimpinan-pimpinan Thariqat An-Naqsyabandiyyah : Memelihara waktu yang ada di antara Maghrib dan Isya termasuk dari hal yang terpenting dari segala yang terpenting.".

Sesuai pula dengan ucapan salah seorang dari pada guru-guru kami belajar : Yang tidak menghidupkan antara Maghrib dan Isya', janganlah kamu berguru kepadanya.

ان احمد بن ابى الحوارى شاور شيخه ابا سليمان رحمهما الله تعالى فى ان يصوم النهار او يحى ما بين العشائين فقال اجمع بينهما فقال ﻻ استطيع ﻻنى متى صمت استغلت بالافطار فى هذا الوقت فقال له اذا لم تستطع ان تجمعهما فدع صيام النهار و احى ما بين العشائين

“Inna ahmada ibni abil-hawaarii syaawara syaikhohu abaa sulaimaana rohimahumallaahu ta'alaa fii an yashuuman-nahaaro au yuhiya maa bainal-'isyaa-aini, faqoola : ijma' bainahumaa, faqoola : laa astathii'u lianni mataa shumtu, istagholtu bil-ifthoori fii hadzal-waqti, faqoola lahu : idzaa lam tastathi an tajma'ahumaa fada' shiyaaman-nahaara wa ahyi maa bainal-isyaa-aini.

Artinya : Sesungguhnya Ahmad bin Abu Hawari pernah musyawarah bersama gurunya Syeikh Abu Sulaiman (semoga Allah merahmati keduanya) tentang keutamaan antara puasa (sunnah) pada siang hari dengan beribadah pada waktu antara Maghrib dengan Isya', kata gurunya : Laksanakanlah kedua-duanya!, Jawab Ahmad bin Abu Hawari : Saya tidak mampu, karena apabila saya berpuasa (sunnah) pada siangnya, maka waktu antara Maghrib dengan Isya' saya sempatkan untuk berbuka puasa, maka jawab gurunya : Jika kamu tidak mampu melaksanakan kedua-duanya, maka tinggalkanlah puasa (sunnah) di siang hari dan hidupkanlah waktu antara Maghrib dengan Isya' untuk beribadah!”.

Allahu a’lam bishawab..

Hayo kita hidupkan dan kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad saww. agar kita menjadi orang yang beruntung didunia maupun di akhirat.. :)

Instagram : @shulfialaydrus
Twitter : @shulfialaydrus dan @shulfi
Telegram : @shulfialaydrus
Telegram Majelis Nuurus Sa'aadah : https://telegram.me/habibshulfialaydrus
LINE : shulfialaydrus         
Facebook : Habib Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus
Group Facebook : Majelis Nuurus Sa’aadah atau https://www.facebook.com/groups/160814570679672/
           
Donasi atau infak atau sedekah.
Bank BRI Cab. JKT Joglo.
Atas Nama : Muhamad Shulfi.
No.Rek : 0396-01-011361-50-5.
           
Penulis : Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus, S.Kom.

محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس


Tidak ada komentar:

Posting Komentar